Tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017

Pressmeddelande 2017-09-22 Arc Aroma Pure (AAP) har nyligen levererat tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017. Under en period bistår bolaget med egen personal som ger full support och utbildning till kunderna, samt personalen hos ett globalt teknikföretag som hanterar försäljning, leverans och installation hos kund. Den nya leveransen till Italien visar på ett fortsatt

Publicering av Årsredovisning

Pressmeddelande 2017-09-18   Arc Aroma Pures årsredovisning för verksamhetsåret 2016-05-01 – 2017-04-30 finns från och med idag, 18 september 2017, tillgänglig för nedladdning.   Årsredovisning AAP 2016-17.pdf     För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 15,00 på Park Inn by Radisson Lund, Hedvig Möllers gata 2 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11

Arc Aroma Pure presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation

  Pressmeddelande 2017-09-14 Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure, har accepterat en inbjudan att presentera bolagets landvinningar, vid 2nd World Congress on Electroporation. I presentationen, som hålls den 25:e september klockan 15:45, konstateras att bolagets CEPT®-plattform nu finns närvarande på tre kontinenter och används i industriell drift inom framförallt tre områden – extraktion av

Artikel i “Cirkulation”

  Artikel om Klippans avloppsreningsverk och Arc Aroma Pure i tidskiften “Cirkulation”.   2017-08-31 Klippan CIRK 5-17 HR utfall.pdf    

Arc Aroma Pure deltar i OptiFreeze emission

OptiFreeze offentliggjorde fredagen den 1:e september, att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, för att inleda försäljningsarbetet. Arc Aroma Pure (AAP) har meddelat till styrelsen i OptiFreeze att man avser att delta i emissionen och har därför utfärdat en teckningsförbindelse. Ledande befattningshavare i AAP, har dels utfärdat teckningsförbindelser men också tecknat garantiåtaganden. Bakgrunden är att

Avtalsförhandling pågår mellan Arc Aroma Pure och Alfa Laval Copenhagen A/S

Med anledning av dagens handelsstopp i Arc Aroma Pures aktie (AAP B), på Nasdaq First North Premier, meddelar bolaget att avtalsförhandlingar pågår med Alfa Laval Copenhagen A/S. Efter flera framgångsrika testperioder inom effektiv olivoljeproduktion med Arc Aroma Pures (AAP) plattform oliveCEPT®, tillsammans med den globala samarbetspartnern Alfa Laval Copenhagen A/S (ALC), har nu parterna för

Valberedning inför stämma 2017

Valberedning Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande

Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering

Pressmeddelande 2017-07-24 Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering Arc Aroma Pure har erhållit mycket positiva resultat vid den nyligen genomförda industriella valideringen av oliveCEPT® i Argentina. oliveCEPT® har utvärderats i en produktionslinje hos livsmedelsföretaget Solfrut i Argentina där olivsäsongen är avslutad nyligen. De goda resultaten medför att AAP nu är mycket nära en kommersialisering av

Positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT®

Pressmeddelande Lund 2017-06-16 Positiva resultat har erhållits vid den industriella utvärderingen av oliveCEPT® i Argentina samtidigt har skördeperioden förlängts till slutet på juli vilket ger goda möjligheter att samla data vid den förlängda utvärderingen. Projektet genomförs i ett nära samarbete med ett globalt teknikföretag. Som meddelades i april genomförs en industriell utvärdering av oliveCEPT® hos