Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017

Sammanfattning av Q1-Q2 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q2, 2016-05-01 – 2016-10-31 Intäkterna för perioden uppgick till 5,38 MSEK (4,33 MSEK) * Resultatet för perioden uppgick till 8,82 MSEK (-4,39 MSEK) Likvida medel uppgick till 19,66 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03 MSEK (6,30 MSEK, därutöver korta placeringar om 3 MSEK)

Rapporttider

Pressmeddelande Lund den 14 december 2016 Rapporttider Tidigare kommunicerad rapporttid för Arc Aroma Pure ABs delårsrapport för perioden 160501 – 161031, är ändrad och kommer istället att publiceras 16 december. Kommande rapporttider för 2017, kommer att publiceras i ovan nämnda delårsrapport. PM 161214 Nya rapporttider.pdf   För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, t.f. VD

Första nyutvecklade CEPT®-generatorn V6 levererad till OptiFreeze

Arc Aroma Pure AB har nu levererat och driftsatt den första CEPT®-generatorn V6 hos samarbetspartnern OptiFreeze AB. Ordern offentliggjordes den 26 augusti 2016 och är en helhetslösning med utvecklingshjälp, service och support. Fler enheter är under produktion och kan levereras med kort varsel till nya kunder. Den nya generatorn har flera unika fördelar för kunden.

Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT™ i Italien

Pressmeddelande 2016-11-09 Såväl en klar ökning i oljeutbyte som en högre kvalitet rapporteras från pilotförsöken i Italien. Utvärderingen har genomförts av tredje part vid universitetet i Perugia. Som tidigare meddelats har två oliveCEPT™ anläggningar levererats till våra samarbetspartners i Italien. Anläggningarna har nu installerats och tagits i drift, pilotförsök har genomförts i två omgångar. Försöken

Förtydligande rörande aktieöverlåtelser

Pressmeddelande 2016-11-01 I ett tidigare PM, daterat 2016-10-28, har det meddelats att Johan Möllerström, tillträdande VD, Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager, Eva Andersson, styrelseledamot, samt en extern part har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure AB (publ) ”AAP”. Frågor har ställts rörande dessa transaktioner varför detta förtydligande PM tagits fram. Johan Möllerström, tillträdande VD i

Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier

Pressmeddelande 2016-10-28 Johan Möllerström, tillträdande VD i Aroma Pure, förvärvar aktier av huvudägarna Pär Henriksson, via PL Holding AB och PO Rosenqvist, via Ironblock AB. Avtalet om överlåtelsen har tecknats idag och innebär att Johan Möllerström förvärvar 150 000 B aktier samt 50 000 A aktier med option att köpa ytterligare 200 000 aktier. Den

Ytterligare en patentansökan inlämnad

Pressmeddelande 2016-10-26 Ytterligare en patentansökan har lämnats in och registrerats av Patentverket. Uppfinningen avser en lösning som möjliggör ett enkelt och säkert byte av elektroder i CEPT® kammaren. Elektroderna är förbrukningsdetaljer som kommer att generera återkommande intäkter, det är viktigt att dessa kan bytas snabbt utan produktionsbortfall även om behandlingskammaren sitter monterad i en produktionslinje

Kommuniké från ordinarie årsstämma

Pressmeddelande Lund 2016-10-12 Igår, den 11 oktober 2016, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) i Lund. Ett trettiotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Mikael Wahlgren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och

Martin Linde fullföljer aktieköp i Arc Aroma Pure AB (publ)

Pressmeddelande 2016-10-11 Martin Linde och Pär Henriksson, grundaren av Arc Aroma Pure, har ett avtal med innebörden att Martin Linde förvärvar 500 000 aktier i Arc Aroma Pure AB av Pärs ägarbolag PL Holding AB. Den 7 oktober 2016 genomfördes den sista transaktionen vilket innebär att parterna nu har fullföljt och uppfyllt sina åtaganden i

Ny VD i Arc Aroma Pure

Johan Möllerström tillträder som ny VD för Arc Aroma Pure AB. Johan har under de senaste 10 åren varit VD för Malmberg Water. Han har byggt en global koncern av en lokal aktör och ökat omsättningen i Malmberg Water koncernen från 150 MSEK till över 500 MSEK. Som tidigare meddelats lämnar Martin Linde sin post