Dokument inför årsstämman 17 oktober 2017

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och övriga dokument inför årsstämman i Arc Aroma Pure AB (AAP) tillgängliga för nedladdning.   Kallelse till årsstamma 20171017 Fullständiga beslutsunderlag samlat Årsredovisning AAP 2016-2017 Fullmaktsformulär årsstämma AAP 20171017

Delårsrapport Q1, 2017

ARC AROMA PURE MAJ-JULI 2017 Tre applikationsområden under kommersialisering. Sammanfattning av första kvartalet, maj – juli 2017 Rörelsens intäkter uppgick till 4,3 (1,9) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,6 (-2,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK. Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses

Tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017

Pressmeddelande 2017-09-22 Arc Aroma Pure (AAP) har nyligen levererat tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017. Under en period bistår bolaget med egen personal som ger full support och utbildning till kunderna, samt personalen hos ett globalt teknikföretag som hanterar försäljning, leverans och installation hos kund. Den nya leveransen till Italien visar på ett fortsatt

Publicering av Årsredovisning

Pressmeddelande 2017-09-18   Arc Aroma Pures årsredovisning för verksamhetsåret 2016-05-01 – 2017-04-30 finns från och med idag, 18 september 2017, tillgänglig för nedladdning.   Årsredovisning AAP 2016-17.pdf     För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 15,00 på Park Inn by Radisson Lund, Hedvig Möllers gata 2 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11

Arc Aroma Pure presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation

  Pressmeddelande 2017-09-14 Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure, har accepterat en inbjudan att presentera bolagets landvinningar, vid 2nd World Congress on Electroporation. I presentationen, som hålls den 25:e september klockan 15:45, konstateras att bolagets CEPT®-plattform nu finns närvarande på tre kontinenter och används i industriell drift inom framförallt tre områden – extraktion av

Artikel i “Cirkulation”

  Artikel om Klippans avloppsreningsverk och Arc Aroma Pure i tidskiften “Cirkulation”.   2017-08-31 Klippan CIRK 5-17 HR utfall.pdf    

Arc Aroma Pure deltar i OptiFreeze emission

OptiFreeze offentliggjorde fredagen den 1:e september, att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, för att inleda försäljningsarbetet. Arc Aroma Pure (AAP) har meddelat till styrelsen i OptiFreeze att man avser att delta i emissionen och har därför utfärdat en teckningsförbindelse. Ledande befattningshavare i AAP, har dels utfärdat teckningsförbindelser men också tecknat garantiåtaganden. Bakgrunden är att

Avtalsförhandling pågår mellan Arc Aroma Pure och Alfa Laval Copenhagen A/S

Med anledning av dagens handelsstopp i Arc Aroma Pures aktie (AAP B), på Nasdaq First North Premier, meddelar bolaget att avtalsförhandlingar pågår med Alfa Laval Copenhagen A/S. Efter flera framgångsrika testperioder inom effektiv olivoljeproduktion med Arc Aroma Pures (AAP) plattform oliveCEPT®, tillsammans med den globala samarbetspartnern Alfa Laval Copenhagen A/S (ALC), har nu parterna för

Valberedning inför stämma 2017

Valberedning Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande