Delårsrapport Q3 2017/2018

Arc Aroma Pure AB (publ) – NOVEMBER – JANUARI 2017/2018 Tre applikationsområden under kommersialisering Sammanfattning av tredje kvartalet november 2017 – januari 2018 Rörelsens intäkter uppgick till 4,8 (3,4) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (-3,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-3,8) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,43) SEK.

ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad

Pressmeddelande 2018-03-02 ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad Pär Henriksson, uppfinnare och medgrundare, har meddelat att han på egen begäran avser att avgå som styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ.) (”ArcAroma”). Beslutet har tagits i linje med Pär Henrikssons ursprungliga vision och affärsplan för ArcAroma. Bolagets styrelse har nu genomfört en strategikonferens där fokusområden, mål

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Pressmeddelande 2018-02-27 oliveCEPT® klart för kommersialisering Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) presenterar nu de framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering. Efter ArcAromas tekniska förbättringar i produktionslinjen hos olivoljeproducenten Il Frantolio di D’Amico i Italien,

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Pressmeddelande 2018-01-17 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK Arc Aroma Pures styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 17 oktober 2017 beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 17 511 862 kr och 254 400 aktier. Syftet med emissionen är att genom

Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat

Pressmeddelande 2018-01-05 Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat 170 000 optioner har tecknats av Arc Aroma Pures ledning, nyckelpersoner och samtliga styrelsemedlemmar. Optionsprogrammet är nu fulltecknat och genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut från den 17 oktober 2017. Vid bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB den 17 oktober 2017 i Lund, beslutades att emittera högst 170

Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal

Pressmeddelande 2017-12-21 Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal  Enligt dagens pressmeddelande från OptiFreeze, har bolaget mottagit en bekräftelse på ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Under hösten har framgångsrika tester genomförts hos kunden för att förlänga livslängden på sticklingar. Processen utförs genom applikationen OptiFlower™ tillsammans

Delårsrapport Q2 2017

Arc Aroma Pure – AUGUSTI-OKTOBER 2017 Tre applikationsområden under kommersialisering Sammanfattning av andra kvartalet, augusti – oktober 2017 Rörelsens intäkter uppgick till 3,1 (3,5) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 23,4* (12,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 23,2* (11,5) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 2,62 SEK. *) Se kommentar under rubriken “Väsentliga

OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland

Pressmeddelande 2017-12-01 OptiFreeze avtal om optiCEPT® levereras till Tyskland Som meddelats separat har OptiFreeze tecknat ett avtal om levereras av ett optiCEPT® system för industriellt bruk i Tyskland. Arc Aroma Pure AB är med 15.38% av aktierna den största ägaren i OptiFreeze. AAP är också medgrundare och även teknikleverantör till bolaget. Att ett avtal har

Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat

Pressmeddelande 2017-11-28 Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat Samtliga tre oliveCEPT® som levererades till Italien i slutet av september, är nu i produktion. CEPT®-anläggningarna har integrerats i kundernas befintliga produktionslinjer av Arc Aroma Pures egen personal med stöd av representanter från kunderna samt bolagets globala partner. Användarna har utbildats av AAP:s representanter som

Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november

Pressmeddelande 2017-11-17 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november Den 21 november kl 09:00 (UTC+0) presenterar Arc Aroma Pure vid en av årets största konferenser inom biogas och hantering av organiskt avfall – European Biosolids and Organic Resources Conference. Över 250 delegater från Europa och resten av världen