Ny VD i Arc Aroma Pure

Johan Möllerström tillträder som ny VD för Arc Aroma Pure AB. Johan har under de senaste 10 åren varit VD för Malmberg Water. Han har byggt en global koncern av en lokal aktör och ökat omsättningen i Malmberg Water koncernen från 150 MSEK till över 500 MSEK. Som tidigare meddelats lämnar Martin Linde sin post

Ytterligare förstärkning önskas! Just nu söker vi tre personer som vill vara med och stärka vår organisation. QA Manager Elektronikkonstruktör Servicetekniker med elbehörighet Alla annonserna samlat, finner du här. Poolia hjälper oss med rekryteringen och vi på Arc Aroma Pure ser fram emot att så småningom få träffa dig som söker jobb hos oss .

Delårsrapport 2016-05-01 – 2016-07-31

Sammanfattning av Q1 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 2016-05-01 – 2016-07-31 • Intäkterna för perioden uppgick till 1,9 MSEK* • Resultatet för perioden uppgick till -2,7 MSEKLikvida medel uppgick till 9,4 MSEK • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken, genomsnittligt antal 8 718 838 stycken • Vinst per aktie blev

Dokument inför årsstämma 11 oktober 2016

Arc Aroma Pures årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och övriga dokument inför årsstämman, finns nu tillgängliga för nedladdning. Årsredovisning AAP 2015/2016 Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB 2016-10-11 Fullständiga beslutsförslag & valberedningens förslag Fullmaktsformulär till årsstämma i Arc Aroma Pure AB 2016-10-11   För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig 0705 – 50 03

oliveCEPT® har levererats till Italien

Två kompletta oliveCEPT®-anläggningar har levererats till våra samarbetspartners i Italien. Som tidigare meddelats har AAP tecknat ett samarbetsavtal med en global aktör. Avtalet innebär att Aktören ska utvärdera oliveCEPT® i samarbete universitetet i Perugia. Avtalet är långsiktigt och avser, förutom utvärdering även en möjlig global kommersialisering samt service och support. oliveCEPT®-systemen har byggts, konfigurerats och

Förstärkning i organisationen

Arc Aroma Pure förstärker organisationen och anställer Fredrik Cedmert som Supply Chain Manager med tillträde den 15:e september. Fredrik Cedmert kommer att ansvara för uppbyggnaden av en produktionsorganisation med målet att möta det ökande intresset för våra produkter som är baserade på den patenterade CEPT®-plattformen. Fredrik kommer att ansvara för hela kedjan från inköp och

Kallelse till ordinarie årsstämma 11 oktober 2016

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 15,00 på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 oktober 2016 och

Rekryteringar på gång

Just nu söker vi 2 personer som vill vara med och stärka vår organisation. Vi söker: Elektronikkonstruktör Servicetekniker med elbehörighet Alla annonserna samlat, finner du här. Poolia hjälper oss med rekryteringen och vi på Arc Aroma Pure ser fram emot att så småningom få träffa dig som söker jobb hos oss . Kontaktpersoner Peder Bjursten, rekryteringskonsult,

VD fortsätter att förvärva aktier i Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pures VD Martin Linde och Per Henriksson, via PL Holding AB, har ett avtal med innebörden att Martin Linde förvärvar 500 000 aktier i Arc Aroma Pure AB av PL Holding AB. Senaste transaktion i enlighet med detta avtal genomfördes den 7 september 2016. ”Arc Aroma Pure är ett av de mest spännande

CEPT®-utrustning levereras till OX2 Produktion i pilotprojekt

Arc Aroma Pure AB (AAP) och OX2 Produktion har ingått avtal. Det avser ett gemensamt pilotprojekt där parterna utvärderar utrustningens förmåga att öka gasutbytet och effektiviteten i anläggningen. Avtalet har ett värde av 2,7 MKR, köpet av utrustning utvärderas efter avslutat pilotprojekt. Avtalet innebär att Arc Aroma Pure har nått ännu en viktig milstolpe. CEPT®-plattformen