Presentation från Bolagsdagen hos Erik Penser Bank AB

Se Martin Lindes presentation av AAP från Bolagsdagen hos Erik Penser Bank AB 19 maj. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706–73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info  

Emission

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför riktad nyemission om 12 MSEK Styrelsen i Arc Aroma Pure AB (publ) (”AAP” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 22 oktober 2015, beslutat att emittera totalt 490 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets privata investerare. Teckningskursen

VD Martin Lindes presentation på Aktiedagen

Se Arc Aroma Pure AB:s VD Martin Lindes presentation från Aktiedagen i Stockholm den 2 maj 2016   Länk till Martin Lindes presentation från Aktiedagen i Stockholm den 2 maj 2016: http://aktiespararna.fnf.nu/player/clip/2894   För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info

Rekryteringar på gång

Just nu söker vi fem personer som vill vara med och stärka vår organisation. Vi söker: Elektronikkonstruktör QA-manager Servicetekniker med elbehörighet Utvecklingsansvarig Supply Chain Manager Alla annonserna samlat, finner du här.  Poolia hjälper oss med rekryteringen och vi på Arc Aroma Pure ser fram emot att så småningom få träffa dig som söker jobb hos oss .

Ansluts till Nasdaq First North Premier

Från den 15 april handlas Arc Aroma Pure AB på Nasdaq First North Premier. Detta innebär att Nasdaq godkänt AAPs ansökan om anslutning och därmed anser Nasdaq att bolaget AAP implementerat och följer de striktare regler och krav gäller för detta segment. Detta är i stort sett samma som de som appliceras på bolag listade

Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008

Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008 En lyckad kvalitetsrevision av det helägda dotterbolaget bioCEPT Sweden AB har nyligen genomförts. Ett ISO-certifierat dotterbolag underlättar vid CE-märkning av koncernens produkter. Bolaget har genom ISO9001-revisionen visat att de verktyg som krävs är på plats och används i den dagliga verksamheten. Vid revisionen granskades även Arc Aroma Pure (AAP) översiktligt

Ansöker om listbyte till Nasdaq First North Premier

Styrelsen i Arc Aroma Pure anser att bolaget nu uppfyller de striktare regler som gäller för Nasdaq First North Premier och kommer att ansöka om listbyte. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler och krav som överensstämmer i stort med de regler som uppställs på NASDAQ OMX. Ett listbyte till Nasdaq First North

Arc Aroma Pure AB i joint venture med China Cleantech Accelerator Ltd

Arc Aroma Pure AB i joint venture med China Cleantech Accelerator Ltd Arc Aroma Pure startar ett dotterbolag i Kina. Ett joint venture samarbetsavtal har tecknats med China Cleantech Accelerator Ltd “CCA”, med säte i Linggang, Shanghai, Kina. I enlighet med avtalet kommer ett gemensamt dotterbolag att bildas i Kina för att marknadsföra och sälja

Delårsrapport 150501-160131

Sammanfattning av Q1-Q3 2015/2016 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q3 2015/2016 • Intäkterna för perioden uppgick till 6,2 MSEK* • Resultatet för perioden uppgick till -7,3 MSEK • Likvida medel uppgick till 3,3 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 2,2 MSEK • Antal aktier uppgick till 8 132 727 stycken • Vinst per aktie blev

Ytterligare bra resultat verifierar Arc Aroma Pures CEPT®-plattform

De första resultaten visar att biogasproduktionen har ökat med cirka 15 procent, vilket var målet, när Sveriges största biogasanläggning i Jordberga i Skåne provkörde Arc Aroma Pures CEPT®-plattform. Detta innebär också att man kan förvänta sig en återbetalningstid mellan ett och två år på investeringen. Lundabolaget Arc Aroma Pures teknik möjliggör att på ett effektivt