Avtalsförhandling pågår mellan Arc Aroma Pure och Alfa Laval Copenhagen A/S

Med anledning av dagens handelsstopp i Arc Aroma Pures aktie (AAP B), på Nasdaq First North Premier, meddelar bolaget att avtalsförhandlingar pågår med Alfa Laval Copenhagen A/S. Efter flera framgångsrika testperioder inom effektiv olivoljeproduktion med Arc Aroma Pures (AAP) plattform oliveCEPT®, tillsammans med den globala samarbetspartnern Alfa Laval Copenhagen A/S (ALC), har nu parterna för

Valberedning inför stämma 2017

Valberedning Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande

Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering

Pressmeddelande 2017-07-24 Positiva resultat för oliveCEPT® inför kommersialisering Arc Aroma Pure har erhållit mycket positiva resultat vid den nyligen genomförda industriella valideringen av oliveCEPT® i Argentina. oliveCEPT® har utvärderats i en produktionslinje hos livsmedelsföretaget Solfrut i Argentina där olivsäsongen är avslutad nyligen. De goda resultaten medför att AAP nu är mycket nära en kommersialisering av

Positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT®

Pressmeddelande Lund 2017-06-16 Positiva resultat har erhållits vid den industriella utvärderingen av oliveCEPT® i Argentina samtidigt har skördeperioden förlängts till slutet på juli vilket ger goda möjligheter att samla data vid den förlängda utvärderingen. Projektet genomförs i ett nära samarbete med ett globalt teknikföretag. Som meddelades i april genomförs en industriell utvärdering av oliveCEPT® hos

Bokslutskommuiké Q4 2016/2017

Perioden februari – april 2017 (Q4) Rörelsens intäkter uppgick till 4,9 (1,7) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,4 (1,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 (1,1) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK. Väsentliga händelser under perioden Arc Aroma Pure AB (Bolaget) etablerade kinesiskt dotterbolag med kontor i Shanghai och den

bioCEPT® i Kina levererar

Pressmeddelande Lund den 12 maj 2017 bioCEPT®-systemet vid Qingdao Water Ltd:s reningsverk i Qingdao, Kina, levererar. Upprepade tredjeparts-verifieringar hos ett ackrediterat laboratorium bekräftar ett positivt utfall. Anläggningen ger en ökning i gasproduktion som överträffar kundens högt satta förväntningar. Den nya bioCEPT®-plattformen, som är baserad på den nyutvecklade generatorn V6, ger ännu högre resultat än tidigare

bioCEPT®-installationer genomförda i Kina

Pressmeddelande Lund den 28 april 2017 Arc Aroma Pure AB (AAP) har nu levererat och slutfört installationen av två bioCEPT®-system till ett reningsverk i Qingdao. Detta är de första systemen som har installerats av anställda på plats i Kina, enligt tidigare tecknat avtal med Qingdao Water Ltd. Den 22:e september 2016 kommunicerades att AAP tecknat

Styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure

Styrelseordförande Mikael Wahlgren har förvärvat aktier av huvudägaren Pär Henriksson, via PL Holding AB. Vidare har även den ordinarie styrelseledamoten Ebba Fåhraeus förvärvat aktier av huvudägaren Pär Henriksson, via PL Holding AB samt via marknaden. Transaktionerna slutfördes den 18:e april. Styrelseordföranden Mikael Wahlgren har förvärvat 1000 B aktier av PL Holding AB, priset baserades på

Levererans till Argentina

Pressmeddelande Lund den 21 april 2017   Arc Aroma Pure levererar testanläggning för oliveCEPT® till Argentina Arc Aroma Pure AB (publ) levererar en uppgraderad oliveCEPT® till Solfrut i Argentina. När vi genomför utvärderingar på södra halvklotet kan vi utnyttja ytterligare en olivsäsong och korta ner tiden till marknaden. Anläggningen kommer att utvärderas under en längre

Arc Aroma Pure AB (publ) överlåter aktier i OptiFreeze AB (publ) till dess tillträdande VD och nytillträdda styrelsemedlemmar

Pressmeddelande Lund den 7 april 2017 Arc Aroma Pure överlåter aktier i OptiFreeze till tillträdande VD för bolaget samt till två nyvalda styrelsemedlemmar. Nick Kramer, tillträdande VD i OptiFreeze, förvärvar 300 000 aktier, Göran Hedby, styrelseordförande, förvärvar 8 000 aktier samt Elisabeth Yllfors, styrelseledamot, förvärvar 10 000 aktier. Arc Aroma Pure (AAP) är huvudägare i