Bokslutskommuniké 2015-05-01 – 2016-04-30

Sammanfattning av Q1-Q4 2015/2016 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q4 2015/2016 Intäkterna för perioden uppgick till 7,9 MSEK* Resultatet för perioden uppgick till -6,5 MSEK Likvida medel uppgick till 3,4 MSEK Antal aktier uppgick till 8 337 727 stycken, genomsnittligt antal 8 183 977 stycken Vinst per aktie blev -0,80 SEK Sammanfattning av Q4

Agreement signed with global player regarding the oliveCEPT™

Arc Aroma Pure AB has signed a long-term partnership with a global player. The global player is represented in 100 countries and has 18,000 employees. The agreement states that the partner will evaluate oliveCEPT ™ in its existing network. The agreement also gives the party the right to commercialize and launch oliveCEPT ™ globally and

Avtal tecknat med global aktör avseende oliveCEPT™

Arc Aroma Pure AB har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med en global aktör. Den globala aktören är representerad i 100 länder och har 18 000 anställda. Avtalet innebär att aktören ska utvärdera oliveCEPT™ i sitt befintliga nätverk. Avtalet ger vidare parten rätt att kommersialisera och lansera oliveCEPT™ globalt samt att hantera försäljning, service och support.

Uppdatering avseende pilotprojekt med CEPT®-plattformen

Som tidigare meddelats genomför Arc Aroma Pure sedan en tid tillbaka flera parallella utvärderingsprojekt. Resultaten har varit positiva och projekten har bidragit till flera tekniska förbättringar. Uppgraderingar genomförs löpande på de olika plattformarna. Säkerheten, stabiliteten och inte minst kapaciteten i CEPT®-plattformen har därmed ökats radikalt. Vi kan nu behandla olika substrat med mycket hög effekt

Presentation från Bolagsdagen hos Erik Penser Bank AB

Se Martin Lindes presentation av AAP från Bolagsdagen hos Erik Penser Bank AB 19 maj. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706–73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info  

Emission

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför riktad nyemission om 12 MSEK Styrelsen i Arc Aroma Pure AB (publ) (”AAP” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 22 oktober 2015, beslutat att emittera totalt 490 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets privata investerare. Teckningskursen

VD Martin Lindes presentation på Aktiedagen

Se Arc Aroma Pure AB:s VD Martin Lindes presentation från Aktiedagen i Stockholm den 2 maj 2016   Länk till Martin Lindes presentation från Aktiedagen i Stockholm den 2 maj 2016: http://aktiespararna.fnf.nu/player/clip/2894   För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info

Rekryteringar på gång

Just nu söker vi fem personer som vill vara med och stärka vår organisation. Vi söker: Elektronikkonstruktör QA-manager Servicetekniker med elbehörighet Utvecklingsansvarig Supply Chain Manager Alla annonserna samlat, finner du här.  Poolia hjälper oss med rekryteringen och vi på Arc Aroma Pure ser fram emot att så småningom få träffa dig som söker jobb hos oss .

Ansluts till Nasdaq First North Premier

Från den 15 april handlas Arc Aroma Pure AB på Nasdaq First North Premier. Detta innebär att Nasdaq godkänt AAPs ansökan om anslutning och därmed anser Nasdaq att bolaget AAP implementerat och följer de striktare regler och krav gäller för detta segment. Detta är i stort sett samma som de som appliceras på bolag listade

Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008

Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008 En lyckad kvalitetsrevision av det helägda dotterbolaget bioCEPT Sweden AB har nyligen genomförts. Ett ISO-certifierat dotterbolag underlättar vid CE-märkning av koncernens produkter. Bolaget har genom ISO9001-revisionen visat att de verktyg som krävs är på plats och används i den dagliga verksamheten. Vid revisionen granskades även Arc Aroma Pure (AAP) översiktligt