Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT™ i Italien

Pressmeddelande 2016-11-09 Såväl en klar ökning i oljeutbyte som en högre kvalitet rapporteras från pilotförsöken i Italien. Utvärderingen har genomförts av tredje part vid universitetet i Perugia. Som tidigare meddelats har två oliveCEPT™ anläggningar levererats till våra samarbetspartners i Italien. Anläggningarna har nu installerats och tagits i drift, pilotförsök har genomförts i två omgångar. Försöken

Förtydligande rörande aktieöverlåtelser

Pressmeddelande 2016-11-01 I ett tidigare PM, daterat 2016-10-28, har det meddelats att Johan Möllerström, tillträdande VD, Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager, Eva Andersson, styrelseledamot, samt en extern part har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure AB (publ) ”AAP”. Frågor har ställts rörande dessa transaktioner varför detta förtydligande PM tagits fram. Johan Möllerström, tillträdande VD i

Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier

Pressmeddelande 2016-10-28 Johan Möllerström, tillträdande VD i Aroma Pure, förvärvar aktier av huvudägarna Pär Henriksson, via PL Holding AB och PO Rosenqvist, via Ironblock AB. Avtalet om överlåtelsen har tecknats idag och innebär att Johan Möllerström förvärvar 150 000 B aktier samt 50 000 A aktier med option att köpa ytterligare 200 000 aktier. Den

Ytterligare en patentansökan inlämnad

Pressmeddelande 2016-10-26 Ytterligare en patentansökan har lämnats in och registrerats av Patentverket. Uppfinningen avser en lösning som möjliggör ett enkelt och säkert byte av elektroder i CEPT® kammaren. Elektroderna är förbrukningsdetaljer som kommer att generera återkommande intäkter, det är viktigt att dessa kan bytas snabbt utan produktionsbortfall även om behandlingskammaren sitter monterad i en produktionslinje

Kommuniké från ordinarie årsstämma

Pressmeddelande Lund 2016-10-12 Igår, den 11 oktober 2016, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) i Lund. Ett trettiotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Mikael Wahlgren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och

Martin Linde fullföljer aktieköp i Arc Aroma Pure AB (publ)

Pressmeddelande 2016-10-11 Martin Linde och Pär Henriksson, grundaren av Arc Aroma Pure, har ett avtal med innebörden att Martin Linde förvärvar 500 000 aktier i Arc Aroma Pure AB av Pärs ägarbolag PL Holding AB. Den 7 oktober 2016 genomfördes den sista transaktionen vilket innebär att parterna nu har fullföljt och uppfyllt sina åtaganden i

Ny VD i Arc Aroma Pure

Johan Möllerström tillträder som ny VD för Arc Aroma Pure AB. Johan har under de senaste 10 åren varit VD för Malmberg Water. Han har byggt en global koncern av en lokal aktör och ökat omsättningen i Malmberg Water koncernen från 150 MSEK till över 500 MSEK. Som tidigare meddelats lämnar Martin Linde sin post

Vi söker förstärkning

Ytterligare förstärkning önskas! Just nu söker vi två personer som vill vara med och stärka vår organisation. Laboratorieingenjör med projektintresse Serviceingenjör till Cleantech-bolag Poolia hjälper oss med rekryteringen och vi på Arc Aroma Pure ser fram emot att så småningom få träffa dig som söker jobb hos oss . Kontaktperson: Peder Bjursten, rekryteringskonsult, Poolia 0739-44

Delårsrapport 2016-05-01 – 2016-07-31

Sammanfattning av Q1 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 2016-05-01 – 2016-07-31 • Intäkterna för perioden uppgick till 1,9 MSEK* • Resultatet för perioden uppgick till -2,7 MSEKLikvida medel uppgick till 9,4 MSEK • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken, genomsnittligt antal 8 718 838 stycken • Vinst per aktie blev

Dokument inför årsstämma 11 oktober 2016

Arc Aroma Pures årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och övriga dokument inför årsstämman, finns nu tillgängliga för nedladdning. Årsredovisning AAP 2015/2016 Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB 2016-10-11 Fullständiga beslutsförslag & valberedningens förslag Fullmaktsformulär till årsstämma i Arc Aroma Pure AB 2016-10-11 AAP Bolagsstyrningsrapport-2015-16 För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig 0705 – 50