ARCAROMA stärker informationsflödet till den finansiella marknaden

Pressrelease 2018-04-20 ARCAROMA stärker informationsflödet till den finansiella marknaden Arc Aroma Pure AB (“ARCAROMA”) möter det ökade intresset hos investerare och aktiverar en ny tjänst. ARCAROMA kommer att publicera nyhetsbrev med en mer djuplodande information om bolaget, strategier och framsteg. Skälet är ett kraftigt ökat intresse från marknaden, kanske som resultat av en ägarspridning. Även

ArcAroma attends the Biomass and Bioenergy Utilization Summit in Shanghai

Press release 2018-04-11 ArcAroma attends the Biomass and Bioenergy Utilization Summit in Shanghai Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) will participate at BBS 2018, the 6th Biomass and Bioenergy Utilization Summit in Shanghai from April 12-13th. A conference with more than 800 delegates in the biogas section, 50 project owners and 70 key note speakers The

Global market launch for ArcAroma and oliveCEPT® initiated in Chile

Global market launch for ArcAroma and oliveCEPT® initiated in Chile Arc Aroma’s oliveCEPT® will take the first step onto global market place in April. This will be initiated by the launch of the product concept in Chile. As a first step the platform will be validated together with the producer AGRO Maria Isabel Ltda. in

Third party assessment confirms the performance of oliveCEPT®

Third party assessment confirms the performance of oliveCEPT® A third party assessment of ArcAroma´s oliveCEPT® has been conducted by Professor Maurizio Servili and his team at the University of Perugia. The results confirm a yield increase of at least 5% by using Pulsed Electric Field processing (PEF). The report from the third party assessment, Pulsed

Delårsrapport Q3 2017/2018

Arc Aroma Pure AB (publ) – NOVEMBER – JANUARI 2017/2018 Tre applikationsområden under kommersialisering Sammanfattning av tredje kvartalet november 2017 – januari 2018 Rörelsens intäkter uppgick till 4,8 (3,4) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (-3,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-3,8) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,43) SEK.

ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad

Pressmeddelande 2018-03-02 ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad Pär Henriksson, uppfinnare och medgrundare, har meddelat att han på egen begäran avser att avgå som styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ.) (”ArcAroma”). Beslutet har tagits i linje med Pär Henrikssons ursprungliga vision och affärsplan för ArcAroma. Bolagets styrelse har nu genomfört en strategikonferens där fokusområden, mål

oliveCEPT® klart för kommersialisering

Pressmeddelande 2018-02-27 oliveCEPT® klart för kommersialisering Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) presenterar nu de framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering. Efter ArcAromas tekniska förbättringar i produktionslinjen hos olivoljeproducenten Il Frantolio di D’Amico i Italien,

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Pressmeddelande 2018-01-17 Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK Arc Aroma Pures styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 17 oktober 2017 beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 17 511 862 kr och 254 400 aktier. Syftet med emissionen är att genom

Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat

Pressmeddelande 2018-01-05 Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat 170 000 optioner har tecknats av Arc Aroma Pures ledning, nyckelpersoner och samtliga styrelsemedlemmar. Optionsprogrammet är nu fulltecknat och genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut från den 17 oktober 2017. Vid bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB den 17 oktober 2017 i Lund, beslutades att emittera högst 170

Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal

Pressmeddelande 2017-12-21 Arc Aroma Pures partner OptiFreeze har mottagit bekräftelse för industriellt testavtal  Enligt dagens pressmeddelande från OptiFreeze, har bolaget mottagit en bekräftelse på ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Under hösten har framgångsrika tester genomförts hos kunden för att förlänga livslängden på sticklingar. Processen utförs genom applikationen OptiFlower™ tillsammans