Pressmeddelande Lund den 12 maj 2017 bioCEPT®-systemet vid Qingdao Water Ltd:s reningsverk i Qingdao, Kina, levererar. Upprepade tredjeparts-verifieringar hos ett ackrediterat laboratorium bekräftar ett positivt utfall. Anläggningen ger en ökning i gasproduktion som överträffar kundens högt satta förväntningar. Den nya bioCEPT®-plattformen, som är baserad på den nyutvecklade generatorn V6, ger ännu högre resultat än tidigare