Aktuellt Archive

bioCEPT®-installationer genomförda i Kina

Pressmeddelande Lund den 28 april 2017 Arc Aroma Pure AB (AAP) har nu levererat och slutfört installationen av två bioCEPT®-system till ett reningsverk i Qingdao. Detta är de första systemen som har installerats av anställda på plats i Kina, enligt tidigare tecknat avtal med Qingdao Water Ltd. Den 22:e september 2016 kommunicerades att AAP tecknat

Styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure

Styrelseordförande Mikael Wahlgren har förvärvat aktier av huvudägaren Pär Henriksson, via PL Holding AB. Vidare har även den ordinarie styrelseledamoten Ebba Fåhraeus förvärvat aktier av huvudägaren Pär Henriksson, via PL Holding AB samt via marknaden. Transaktionerna slutfördes den 18:e april. Styrelseordföranden Mikael Wahlgren har förvärvat 1000 B aktier av PL Holding AB, priset baserades på

Levererans till Argentina

Pressmeddelande Lund den 21 april 2017   Arc Aroma Pure levererar testanläggning för oliveCEPT® till Argentina Arc Aroma Pure AB (publ) levererar en uppgraderad oliveCEPT® till Solfrut i Argentina. När vi genomför utvärderingar på södra halvklotet kan vi utnyttja ytterligare en olivsäsong och korta ner tiden till marknaden. Anläggningen kommer att utvärderas under en längre

Arc Aroma Pure AB (publ) överlåter aktier i OptiFreeze AB (publ) till dess tillträdande VD och nytillträdda styrelsemedlemmar

Pressmeddelande Lund den 7 april 2017 Arc Aroma Pure överlåter aktier i OptiFreeze till tillträdande VD för bolaget samt till två nyvalda styrelsemedlemmar. Nick Kramer, tillträdande VD i OptiFreeze, förvärvar 300 000 aktier, Göran Hedby, styrelseordförande, förvärvar 8 000 aktier samt Elisabeth Yllfors, styrelseledamot, förvärvar 10 000 aktier. Arc Aroma Pure (AAP) är huvudägare i

Delårsrapport 2016-05-01 – 2017-01-31

Sammanfattning av Q1-Q3 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q3, 2016-05-01 – 2017-01-31 31 med jämförelseperiod Q3 2015-05-01 – 2016-01-31. Intäkterna för perioden uppgick till 8,8 MSEK (6,2 MSEK) * Resultatet för perioden uppgick till 5,1 MSEK (-7,6 MSEK) Likvida medel uppgick till 14,4 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03 MSEK (3,3

Konceptvalidering av ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja

Pressmeddelande Lund den 27 februari 2017 Arc Aroma Pure och global aktör har konceptvaliderat ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja Under hösten 2016 har Arc Aroma Pure (publ) tillsammans med ett globalt teknikföretag, som är verksamma inom bland annat livsmedelsindustrin, genomfört en serie av tester inom produktion av livsmedelsolja i Italien. Resultaten har varit framgångsrika,

Arc Aroma Pure anställer kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina

Pressmeddelande Lund den 15 februari 2017   Arc Aroma Pure AB (publ) (”AAP”) anställer sin första kinesiska ingenjör, Stone Wang, för att fortsätta utveckla marknaden i Kina. Stone Wang kommer främst att arbeta med Qingdao Water Ltd, AAP:s första kommersiella avtal i Kina som tecknades och offentliggjordes den 22 september 2016. Avtalet avser installation och

Johan Möllerström nytillträdd VD, kommenterar ambitionen att sälja minst tio system under året

Pressmeddelande Lund den 9 februari 2017 Johan Möllerström, ny VD för Arc Aroma Pure AB (“AAP”), ser positivt på affärsmöjligheterna för 2017 och den potential som finns i bolaget. Ambitionen är att sälja minst tio system under året. – Vi lämnar ett starkt år bakom oss, som är helt i linje med förväntningarna. Som nytillträdd VD

Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017

Sammanfattning av Q1-Q2 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q2, 2016-05-01 – 2016-10-31 Intäkterna för perioden uppgick till 5,38 MSEK (4,33 MSEK) * Resultatet för perioden uppgick till 8,82 MSEK (-4,39 MSEK) Likvida medel uppgick till 19,66 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03 MSEK (6,30 MSEK, därutöver korta placeringar om 3 MSEK)

Rapporttider

Pressmeddelande Lund den 14 december 2016 Rapporttider Tidigare kommunicerad rapporttid för Arc Aroma Pure ABs delårsrapport för perioden 160501 – 161031, är ändrad och kommer istället att publiceras 16 december. Kommande rapporttider för 2017, kommer att publiceras i ovan nämnda delårsrapport. PM 161214 Nya rapporttider.pdf   För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, t.f. VD