Aktuellt Archive

Delårsrapport 2016-05-01 – 2017-01-31

Sammanfattning av Q1-Q3 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q3, 2016-05-01 – 2017-01-31 31 med jämförelseperiod Q3 2015-05-01 – 2016-01-31. Intäkterna för perioden uppgick till 8,8 MSEK (6,2 MSEK) * Resultatet för perioden uppgick till 5,1 MSEK (-7,6 MSEK) Likvida medel uppgick till 14,4 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03 MSEK (3,3

Konceptvalidering av ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja

Pressmeddelande Lund den 27 februari 2017 Arc Aroma Pure och global aktör har konceptvaliderat ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja Under hösten 2016 har Arc Aroma Pure (publ) tillsammans med ett globalt teknikföretag, som är verksamma inom bland annat livsmedelsindustrin, genomfört en serie av tester inom produktion av livsmedelsolja i Italien. Resultaten har varit framgångsrika,

Arc Aroma Pure anställer kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina

Pressmeddelande Lund den 15 februari 2017   Arc Aroma Pure AB (publ) (”AAP”) anställer sin första kinesiska ingenjör, Stone Wang, för att fortsätta utveckla marknaden i Kina. Stone Wang kommer främst att arbeta med Qingdao Water Ltd, AAP:s första kommersiella avtal i Kina som tecknades och offentliggjordes den 22 september 2016. Avtalet avser installation och

Johan Möllerström nytillträdd VD, kommenterar ambitionen att sälja minst tio system under året

Pressmeddelande Lund den 9 februari 2017 Johan Möllerström, ny VD för Arc Aroma Pure AB (“AAP”), ser positivt på affärsmöjligheterna för 2017 och den potential som finns i bolaget. Ambitionen är att sälja minst tio system under året. – Vi lämnar ett starkt år bakom oss, som är helt i linje med förväntningarna. Som nytillträdd VD

Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017

Sammanfattning av Q1-Q2 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q2, 2016-05-01 – 2016-10-31 Intäkterna för perioden uppgick till 5,38 MSEK (4,33 MSEK) * Resultatet för perioden uppgick till 8,82 MSEK (-4,39 MSEK) Likvida medel uppgick till 19,66 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03 MSEK (6,30 MSEK, därutöver korta placeringar om 3 MSEK)

Rapporttider

Pressmeddelande Lund den 14 december 2016 Rapporttider Tidigare kommunicerad rapporttid för Arc Aroma Pure ABs delårsrapport för perioden 160501 – 161031, är ändrad och kommer istället att publiceras 16 december. Kommande rapporttider för 2017, kommer att publiceras i ovan nämnda delårsrapport. PM 161214 Nya rapporttider.pdf   För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, t.f. VD

Första nyutvecklade CEPT®-generatorn V6 levererad till OptiFreeze

Arc Aroma Pure AB har nu levererat och driftsatt den första CEPT®-generatorn V6 hos samarbetspartnern OptiFreeze AB. Ordern offentliggjordes den 26 augusti 2016 och är en helhetslösning med utvecklingshjälp, service och support. Fler enheter är under produktion och kan levereras med kort varsel till nya kunder. Den nya generatorn har flera unika fördelar för kunden.

Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT™ i Italien

Pressmeddelande 2016-11-09 Såväl en klar ökning i oljeutbyte som en högre kvalitet rapporteras från pilotförsöken i Italien. Utvärderingen har genomförts av tredje part vid universitetet i Perugia. Som tidigare meddelats har två oliveCEPT™ anläggningar levererats till våra samarbetspartners i Italien. Anläggningarna har nu installerats och tagits i drift, pilotförsök har genomförts i två omgångar. Försöken

Förtydligande rörande aktieöverlåtelser

Pressmeddelande 2016-11-01 I ett tidigare PM, daterat 2016-10-28, har det meddelats att Johan Möllerström, tillträdande VD, Fredrik Cedmert, Supply Chain Manager, Eva Andersson, styrelseledamot, samt en extern part har förvärvat aktier i Arc Aroma Pure AB (publ) ”AAP”. Frågor har ställts rörande dessa transaktioner varför detta förtydligande PM tagits fram. Johan Möllerström, tillträdande VD i

Johan Möllerström, tillträdande VD, förvärvar aktier

Pressmeddelande 2016-10-28 Johan Möllerström, tillträdande VD i Aroma Pure, förvärvar aktier av huvudägarna Pär Henriksson, via PL Holding AB och PO Rosenqvist, via Ironblock AB. Avtalet om överlåtelsen har tecknats idag och innebär att Johan Möllerström förvärvar 150 000 B aktier samt 50 000 A aktier med option att köpa ytterligare 200 000 aktier. Den