Aktuellt Archive

Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat

Pressmeddelande 2017-11-28 Tre oliveCEPT® driftsatta i Italien med positiva resultat Samtliga tre oliveCEPT® som levererades till Italien i slutet av september, är nu i produktion. CEPT®-anläggningarna har integrerats i kundernas befintliga produktionslinjer av Arc Aroma Pures egen personal med stöd av representanter från kunderna samt bolagets globala partner. Användarna har utbildats av AAP:s representanter som

Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november

Pressmeddelande 2017-11-17 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november Den 21 november kl 09:00 (UTC+0) presenterar Arc Aroma Pure vid en av årets största konferenser inom biogas och hantering av organiskt avfall – European Biosolids and Organic Resources Conference. Över 250 delegater från Europa och resten av världen

dynaCEPT® lanseras globalt mot reningsverk via nystartat bolag

Pressmeddelande 171114 Under ledning av Lars Gunnarsson inleds en bred lansering av dynaCEPT® som kan effektivisera och öka kapaciteten i reningsverk. Produkten är beprövad, stabil och effektiv vilket bekräftats i skarp produktion under flera år vid Klippans reningsverk. Lars Gunnarsson, som leder marknadsföringen, är välkänd i branschen och har bland annat varit VD för Purac

Kommuniké från ordinarie årsstämma

Pressmeddelande Lund 2017-10-18   Arc Aroma Pure: Kommuniké från ordinarie årsstämma Igår, den 17 oktober 2017, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) i Lund. Ett trettiotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Mikael Wahlgren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut

Dokument inför årsstämman 17 oktober 2017

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och övriga dokument inför årsstämman i Arc Aroma Pure AB (AAP) tillgängliga för nedladdning.   Kallelse till årsstamma 20171017 Fullständiga beslutsunderlag samlat Årsredovisning AAP 2016-2017 Fullmaktsformulär årsstämma AAP 20171017

Delårsrapport Q1, 2017

ARC AROMA PURE MAJ-JULI 2017 Tre applikationsområden under kommersialisering. Sammanfattning av första kvartalet, maj – juli 2017 Rörelsens intäkter uppgick till 4,3 (1,9) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,6 (-2,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK. Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses

Tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017

Pressmeddelande 2017-09-22 Arc Aroma Pure (AAP) har nyligen levererat tre oliveCEPT® till Italien för olivsäsongen 2017. Under en period bistår bolaget med egen personal som ger full support och utbildning till kunderna, samt personalen hos ett globalt teknikföretag som hanterar försäljning, leverans och installation hos kund. Den nya leveransen till Italien visar på ett fortsatt

Publicering av Årsredovisning

Pressmeddelande 2017-09-18   Arc Aroma Pures årsredovisning för verksamhetsåret 2016-05-01 – 2017-04-30 finns från och med idag, 18 september 2017, tillgänglig för nedladdning.   Årsredovisning AAP 2016-17.pdf     För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure presenterar vid 2nd World Congress on Electroporation

  Pressmeddelande 2017-09-14 Pär Henriksson, grundare av Arc Aroma Pure, har accepterat en inbjudan att presentera bolagets landvinningar, vid 2nd World Congress on Electroporation. I presentationen, som hålls den 25:e september klockan 15:45, konstateras att bolagets CEPT®-plattform nu finns närvarande på tre kontinenter och används i industriell drift inom framförallt tre områden – extraktion av

Artikel i “Cirkulation”

  Artikel om Klippans avloppsreningsverk och Arc Aroma Pure i tidskiften “Cirkulation”.   2017-08-31 Klippan CIRK 5-17 HR utfall.pdf