Rapporttider

Pressmeddelande
Lund den 14 december 2016


Rapporttider

Tidigare kommunicerad rapporttid för Arc Aroma Pure ABs delårsrapport för perioden 160501 – 161031, är ändrad och kommer istället att publiceras 16 december.

Kommande rapporttider för 2017, kommer att publiceras i ovan nämnda delårsrapport.

PM 161214 Nya rapporttider.pdf

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
PO Rosenqvist, t.f. VD
0705 – 50 03 86
p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se
www.cept.info

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *