Johan Möllerström nytillträdd VD, kommenterar ambitionen att sälja minst tio system under året

Pressmeddelande
Lund den 9 februari 2017

Johan Möllerström, ny VD för Arc Aroma Pure AB (“AAP”), ser positivt på affärsmöjligheterna för 2017 och den potential som finns i bolaget. Ambitionen är att sälja minst tio system under året.

– Vi lämnar ett starkt år bakom oss, som är helt i linje med förväntningarna. Som nytillträdd VD ser jag positivt på affärsmöjligheterna och att fortsätta utveckla potentialen på vår marknad. Min personliga ambition är att vi ska sälja och installera minst tio system baserade på vår patenterade CEPT®-plattform under det här året. Dessa installationer blir nyckelreferenser för oss inför vår introduktion på framtida nya marknader inom bioCept® och oliveCept®”, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB.

Johan Möllerström tillträdde formellt som VD den 1 januari. Johan kommer närmast som VD från Malmberg Water och har mycket goda erfarenheter av att bygga bolag som utmanar på en internationell arena.

CEPT®-plattformen, som Arc Aroma Pure utvecklar, bygger på en patenterad teknik med många användningsområden. Plattformen används för effektivisering och förbehandling vid biogasproduktion, även för energieffektiv rening av vatten eller flytande livsmedel, som är en del i den frysteknik som OptiFreeze tillämpar för att grönsaker och frukter ska behålla sin struktur efter nedfrysning.

170209 PM AAP tio plattformar.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 – 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9:e februari 2017 kl. 08.45

www.arcaromapure.se
www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *