Ett stort antal försök har genomförts där olika pulslängd, frekvens och antal pulser studerats avseende reduktion av bakterier. Vid försöken har slam från en körande biogasanläggning använts.

Med korrekta inställningar var reduktionen av bakterier i linje med de krav som stipuleras i gällande EU direktiv “Bortskaffning av animaliska biprodukter”.

I bildserien nedan syns tydligt hur CEPT® behandlingen reducerat antalet kolonibildande bakterier avsevärt.

Hygienisering

Figur 2. Bilden t.v. visar antalet kolonibildande bakterier i slurryn utan behandling. Mitten visar en behandling på 5 kV/cm och bilden t.h. visar resultatet av CEPT® behandling med 10 kV/cm. Antalet kolonibildande bakterier per ml utläses ur en mall för hur många prickar som finns på en platta.

De genomförda försöken visar att avdödning av bakterier i den utsträckning som stipuleras i gällande EU-norm är möjlig med CEPT®. Detta innebär att CEPT® plattformen kan användas som ett mycket energieffektivt alternativ till konventionell värmebehandling för hygienisering av råvaran till biogasproduktionen.

En certifieringsprocess måste genomföras innan metoden används i full skala där EFSA är tillståndsgivande myndighet. Denna process är relativt omfattande varför energieffektivisering är extra intressant som en första instegsapplikation för att snabbt nå marknaden.