Vid impedansmätningar på obehandlad och CEPT® behandlad biogas slurry plottades följande graf för de olika frekvenserna.

Impedansmätning

Impedanskurva/överföringsfunktion

I grafen kan man se tydligt att slammet har förändrats av behandlingen. Det faktum att impedansen eller överföringsfunktionen har förändrats av behandlingen är tydlig.

Vid en annan analys behandlades ett område på 5 mm tjocka skivor av äpple för att utreda effekterna av CEPT® behandlingen på en levande organisk struktur. Minuter efter behandling visade området på äppleskivan som fått en dos av CEPT® behandlingen en tydlig skillnad i vad som närmast kan liknas vid en kraftigt accelererad förruttning. Se bilder nedan.

Äpple 1

En äppleskiva (vänster) under behandling med en cirkulär elektrod där fältstyrkan var ca 2 kV/cm. Ca två minuter efter behandlingen har det område som utsatts för CEPT® en tydlig mörk färg (höger). Detta bevisar att behandlingen har en tydlig effekt och att gränsvärdet för spänningen för äpple ligger lägre än gränsvärdet för biogassubstratet som behandlas vid Wrams.

Även behandling utförd på stavar av äpple visar prov på behandlingens effekt. Som man kan se på bilderna nedan klarar en obehandlad stav av äpple bära sin egen vikt och stå rakt ut från den punkt där den hålls i. Detta är väldigt intuitivt då äpple är vanligt förekommande och de flesta vet hur en bit nyskuren äpple bör bete sig. Men efter CEPT® behandlingen ser man en tydlig förändring i strukturen då staven inte klarar att hålla upp sin egen vikt då den visar en tydlig krökning.

Äpple2

En obehandlad stav av äpple (vänster). Den biten klarar mycket tydligt att bära sin egen vikt och håller sig i ett rakt läge rakt ut från handen den hålls i. Detta är inget ovanligt då de flesta har en uppfattning om hur en bit äpple förväntas vara när den är rå och nyskuren. Samma bit äpple under behandling (mitten). Endast stavens mittersta del behandlas med CEPT®. Samma stav endast sekunder efter behandling (höger), det är tydligt att äpplet har förlorat sin spänst och tappat sin stabilitet, den hänger i ett krökt läge ut från den punkt den hålls.