Besök Optifreeze hemsida för mer information

Arc Aroma Pure äger 19,09 procent av bolaget OptiFreeze AB. OptiFreeze och kopplingen till Arc Aroma Pure kan sammanfattas med följande punkter:

  • Patentsökt frysteknik som gör att frukt och grönsaker kan behålla sin smak och form efter upptining.
  • OptiFreeze AB använder den teknik som Arc Aroma Pure har utvecklat för sina förbehandlingsanläggningar och är därigenom beroende av Arc Aroma Pures teknik.
  • OptiFreeze AB ägs till 19,09 procent av Arc Aroma Pure AB (publ).
  • OptiFreeze AB har utvecklat en ny patentsökt frysteknik som gör att frukt och grönsaker kan behålla sin smak och form även efter upptining. Tekniken bygger på samma mekanism som gör att gräs tål frost och förblir grönt även efter fryskalla perioder.  OptiFreeze AB använder, som tidigare nämnts, den teknik som Arc Aroma Pure har utvecklat för sina förbehandlingsanläggningar och därigenom finns både ett beroende och en synergi.

När frukt och grönsaker tinas upp efter nedfrysning växer kristallerna så snabbt att cellstrukturen kollapsar. Genom att kontrollera vätskan inuti och utanför cellerna kan cellstrukturerna bevaras intakta. Tekniken bygger på tillämpningen av vakuumteknik tillsammans med PEF behandling. Behandlingen gör att cellerna inte dör efter nedfrysning, vilket i sin tur leder till att livsmedlens smak, struktur och kvalitet kan bibehållas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen.

120419 LTH 1

Två bladspenatblad varav den t.v. behandlats med OptiFreeze metod. Bilden är tagen efter nedfrysning och upptining. Bladet t.h. har tappat sin formstabilitet.