Biogasslam som behandlats med CEPT® har också analyserats med ett Scanning Elektron Mikroskop (SEM). Dessa analyser ger avbilder på mikrometer nivå vilket är tillräckligt för att klart och tydligt avbilda celler. Dessa avbilder visas nedan och åskådliggör tydligt hur CEPT® behandlingen har gett upphov till porbildning i cellmembran på olika celler.

 Animaliska celler

Animaliska SEM

Figur 1. T.v. visas en obehandlad djurcell. Mitten visar en CEPT® behandlad djurcell och t.h. visas ännu en CEPT® behandlad djurcell. Som synes är CEPT® behandlingen mycket effektiv på animaliska celler.

Vegetabiliska celler

Vegetabiliska SEM

Figur 2. T.v. visas en obehandlad växtcell. Mitten visar en CEPT® behandlad växtcell som har synliga små porer i sitt membran. T.h. visas ännu en CEPT® behandlad växtcell med stora icke reversibla porer i sitt membran. Bilderna visar att CEPT behandlingen fungerar som avsett även på växtceller då den ger upphov till icke reversibla porer.

Bild3komma5

Figur 3. En extrem förstoring av kanten på en av de stora porerna från bilden t.h. ovan. I denna bild kan man se hur bakterier är på väg att leta sig in i cellen. Detta ger en ny angreppsväg för bakterierna som skall utföra rötningen och cellerna kan brytas ner avsevärt mycket snabbare.