Det finns en lång lista med möjliga applikationer för den patenterade CEPT® – plattformen som Arc Aroma Pure utvecklar. Exempel på applikationer är förbehandling till biogasindustrin, kallpastörisering av livsmedel, hygienisering av många olika typer av vatten (exempelvis dricksvatten, industrivatten och ballastvatten t.ex.) och som del i den frysteknik som OptiFreeze tillämpar för att få grönsaker och frukter att bibehålla sin struktur och smak efter nedfrysning.

Arc Aroma Pure fokuserar i dagsläget i huvudsak på förbehandling av substrat till biogasindustrin. Pågående pilotstudier övergår under våren till framtagande av en produkt som förväntas finnas på marknaden i mitten av 2014.

Biogas

Arc Aroma Pure utvecklar ett system som, enligt styrelsens bedömning, har potential att väsentligt effektivisera produktionen av biogas och minska utsläppen av växthusgaser. Genom effektivisering av biogasproduktion kan mer energi utvinnas ur det organiska materialet. Läs mer

Ballastvatten

Anledningen till att det pratas mycket om just ballastvattenrening idag är bland annat att det marina ekosystemet blandas upp. Främmande marina arter har hittats i områden där de inte hör hemma, vilka har medfört störningar bland annat inom fiskerinäringen. Detta problem är i dagsläget världsomspännande. Läs mer

 Vatten och Livsmedel

Utöver användning inom biogasområdet har CEPT®-plattformen, enligt styrelsens bedömning, en stor potential att användas som ett energieffektivt alternativ till biologisk rening av flytande produkter. Värme används traditionellt vid rening/hygienisering av exempelvis vatten och flytande livsmedel och kallas då pastörisering. Pastörisering är ett samlingsnamn för olika tekniker där livsmedel upphettas till en viss temperatur under en viss tid. Detta utförs med syftet att avdöda skadliga bakterier och mikroorganismer. CEPT®-plattformen kan utföra detta utan upphettning, så kallad kallpastörisering. Läs mer