Mikael Wahlgren

Född 1965, jur. kand. examen från Lunds Universitet och därefter en lång erfarenhet som chefsjurist och bolagsjurist i såväl Sverige som i utlandet för bl.a Skanska, ABB, Rolls Royce, NCC och nu senast chefsjurist på Alfa Laval i Lund mellan 2006 och 2015. Mikael Wahlgren har haft uppdrag som styrelsesekreterare i Alfa Laval AB och dess revisionskommitté, styrelseposter i en rad styrelser i Sverige, Indien, Ryssland, Holland och Polen. Sedan han lämnade Alfa Laval 2015 är han rådgivare åt företag och är för närvarande styrelseordförande i Nattaro Lab AB. Med sin erfarenhet och omfattande kunskaper främst inom svensk och internationell affärsjuridik samt bolagsledning innebär ett val av Mikael Wahlgren en klar förstärkning av styrelsens kompentens i dessa avseenden. Mikael Wahlgren innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Eva Andersson

Född 1973, är styrelseledamot sedan oktober 2015, civilingenjör med närmare 20 års erfarenhet av internationell försäljning av processutrustning inom olika industrier. Under de senaste tio åren har Eva Andersson specialiserat sig på affärsutveckling för ny teknologi till energisektorn, specifikt mot de asiatiska och europeiska marknaderna. Eva Andersson är en kreativ och drivande doer som betyder mycket för bolaget. Hennes kompetens och nätverk är betydelsefulla tillgångar för fortsatt expansion. Eva Andersson innehar 4 000 aktier i Bolaget.

Ebba Fåhraeus

Född 1963 är styrelseledamot sedan oktober 2015. Analytisk och pro-aktiv affärsutvecklare med internationell erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på strategisk nivå i börsnoterade bolag. Med en Civilekonomexamen från Handelshögskolan som grund har Ebba Fåhraeus lång erfarenhet av såväl B2B som av B2C. Ebba Fåhraeus har varit ledamot av styrelsen under ett år och är även styrelseledamot i ett antal mindre och medelstora bolag, varav flertalet inom Life Science, där hon bidrar med sin kompetens inom tillväxtstrategier, affärsutveckling och kommunikation. Ebba Fåhraeus är även ledamot i Medicinska fakultetens styrelse vid Lunds Universitet. Ebba Fåhraeus innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Mats Jacobson

Född 1960, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Mats är verksam inom Ahrens & Partners, ett konsultföretag som bedriver affärsrådgivning och utbildning av företag som vill bli snabbväxare. Ahrenskonceptet baseras på erfarenheter från flera hundratals tillväxtföretag, som sammanfattats i ett antal böcker och refererats till flitigt av akademin. TillväxtBarometern är ett av Ahrensverktygen som används av bland annat ALMI Företagspartner. Mats har varit verksam inom mjukvarubranschen sedan 1980-talet, med fokus på strategi och marknadsfrågor och har tidigare bland annat varit VD för mjukvaruföretaget Scalado AB. Mats Jacobson innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Per-Ola Rosenqvist

Född 1958, är sedan juli 2012 styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ). Per-Ola Rosenqvist har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom råvaruhandel, såväl fysisk som finansiell, samt inom tillverkningsindustrin. Härutöver har Per-Ola Rosenqvist internationell erfarenhet av affärer. Han är styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB (publ), Kvarteret Järnen Aktiebolag och Wellpappen Fastighetsförvaltning AB i Värnamo, samt styrelseledamot i bioCEPT sweden AB och Felix Rosenqvist AB. Han var tidigare VD och styrelseledamot i Ironblock Aktiebolag samt i Pintos Svenska AB. Per-Ola Rosenqvist har också varit styrelseledamot i Hans Andersson Recycling Group Aktiebolag, Fiberkonsulten i Skaraborg AB, Trans Horn Express AB och BRF Marinan. Per Ola Rosenqvist innehar indirekt  410 500 aktier i Bolaget.

Pär Henriksson

Född 1954, är styrelseledamot och Teknisk Direktör i Arc Aroma Pure AB (publ). Pär, uppfinnare och innovatör, har lång erfarenhet av företagsledning, produktutveckling med tydlig forskningsanknytning och då specifikt medicinsk teknik, industriell styrning, certifiering och regulatoriska krav. Pär har bland annat arbetat med marknadsföring och olika verktyg för marknadsintroduktion av nya produkter. Härutöver är han bland annat delägare och styrelseledamot i ISO-certifierade bioCEPT sweden AB, en av grundarna av Clinical Laserthermia AB, samt VD och styrelseledamot i PL Holding AB. Huvudsakliga fokusområden i Arc Aroma Pure är certifieringsfrågor, projektledning och utveckling, men har även erfarenhet från marknadsföring och produktion. Pär Henriksson innehar direkt och indirekt totalt 2 684 000 aktier i Bolaget.

Johan Möllerström

Född 1967, är sedan januari 2017, verkställande direktör i Arc Aroma Pure (publ). Johan är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiell teori. Han har en gedigen erfarenhet av internationell tillväxt. Under 11 år var han VD för Malmberg Water AB och växte verksamheten från en omsättning om 150 MSEK till 500 MSEK, all tillväxt kom från exportmarknaden. Johan är styrelseledamot i både Noxon AB och i Krinova Science Park i Kristianstad. Johan Möllerström innehar direkt och indirekt totalt 200 000 aktier i Bolaget.