Ägarförteckning per 170131

Nedan är de sex största aktieägarna per 31 januari 2017 (exkl. banker och andra förvaltare).

Namn A-aktier (st.) B-aktier (st.) Totalt aktier (st.) Totalt röster (st.) Röster (%) Kapital (%)
Pär Henriksson & PL Holding AB 650 000 2 034 000 2 684 000 8 534 000 50,20 30,40
P-O Rosenqvist via Ironblock AB 74 000 336 500 410 500 1 076 500 6,33 4,65
Confidera Syd AB 75 000 292 000 367 000 1 042 000 6,13 4,16
Martin Hagbyhn & Ductu AB 59 000 168 000 227 000 758 000 4,46 2,58
Johan Möllerström & J.O Möllerström Br. Operation AB 50 000 150 000 200 000 650 000 3,82 2,27
ÖvrigaMartin Linde via Staffansgården i Trää AB 0 277 584 277 584 277 584 1,63 3,14
Övriga 0 4 661 643 4 661 643 4 661 643 27,43 52,80
Totalt   908 000  7 919 727  8 827 727  16 999 727  100,00  100,00