Ägarförteckning per 161031

Nedan är de fem största aktieägarna per 31 oktober 2016 (exkl. banker och andra förvaltare).

Namn A-aktier (st.) B-aktier (st.) Totalt aktier (st.) Totalt röster (st.) Röster (%) Kapital (%)
Pär Henriksson & PL Holding AB 700 000 2 141 000 2 841 000 9 141 000 53,77 32,18
P-O Rosenqvist / Ironblock AB 74 000 386 500 460 500 1 126 500 6,63 5,22
Confidera Syd AB 75 000 312 000 387 000 1 062 000 6,25 4,38
Martin Hagbyhn & Ductu AB 59 000 168 000 227 000 758 000 4,46 2,58
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB 0 291 884 291 884 291 884 1,72 3,31
Övriga 0 4 620 343 4 620 343 4 620 343 27,17 52,33
Totalt 908 000 7 919 727 8 827 727 16 999 727 100,00 100,00