Ägarförteckning per 170430

Nedan är de sex största aktieägarna per 30 april 2017 (exkl. banker och andra förvaltare).

 

Namn  A-aktier (st.)  B-aktier (st.)  Totalt aktier (st.)  Totalt röster (st.)  Röster (%)  Kapital (%) 
Pär Henriksson & PL Holding AB 650 000 2 023 000 2 673 000 8 523 000 50,13 30,28
P-O Rosenqvist via Ironblock AB 74 000 336 500 410 500 1 076 500 6,33 4,65
Confidera Syd AB 75 000 290 000 365 000 1 040 000  6,12 4,13
Johan Möllerstöm & J.O. Mollerstrom Br. Operation AB 50 000 150 000 200 000 650 000  3,82 2,27
Martin Hagbyhn & Ductu AB 59 000 28 000 87 000 618 000  3,64 0,99
Martin Linde/ Staffansgården i Trää AB 0 277 584 277 584 277 584 1,63 3,14
Övriga 0 4 814 643 4 814 643 4 814 643 28,33 54,54
Totalt  908 000 7 919 727 8 827 727 16 999 727 100,00 100,00