2017-06-14 Bokslutskommuniké 16/17 2016-05-01 – 2017-04-30
2017-09-26 Delårsrapport Q1 17/18 2017-05-01 – 2017-07-31
2017-10-17 Årsstämma