Rapporteringstider

Delårsrapport kvartal 3, 2017/2018 14 mar-18
Bokslutskommuniké 2017/2018 13 jun-18
Delårsrapport kvartal 1, 2018/2019 19 sept-18
Årsstämma 16 okt-18