Rapporteringstider

2017-09-26 Delårsrapport Q1 17/18 2017-05-01 – 2017-07-31
2017-10-17 Årsstämma
2017-12-13 Delårsrapport Q2 17/18 2017-05-01- 2017-10-31