Affärsidé

Arc Aroma Pure erbjuder energieffektiva och miljövänliga produkter, baserade på vår patenterade CEPTⓇ-teknologi, som effektiviserar bioprocesser.

När det gäller det initiala fokusområdet “biogas” skall Bolaget tillhandahålla nyckelfärdiga förbehandlingslinjer där kapaciteten kan väljas efter behov. Systemen är förinstallerade i containers för enkel inkoppling direkt i produktionslinjen. Förbehandlingslinjen, som är baserad på den patenterade CEPT®-plattformen, effektiviserar produktionen av biogas och ökar lönsamheten genom att korta ner hålltid och öka utbyte. Detta samtidigt som tekniken öppnar för användning av nya, tidigare olönsamma, råvaror. Det är styrelsens uppfattning att en ökad lönsamhet kommer att möjliggöra en snabbare utbyggnad, vilket bedöms möjligt även utan offentligt stöd och/eller skattesubventioner. Då biogasen är en del av kretsloppet innebär en ökad produktion av biogas att fossila bränslen kan fasas ut vilket ger en omfattande reduktion av CO2-emissioner.

Vision

En ren och effektiv värld genom avancerade cleantech-lösningar.