Affärsidé

Arc Aroma Pure skall utveckla och marknadsföra cleantech produkter baserade på den innovativa, patenterade CEPT® -plattformen vilken hjälper våra kunder globalt att effektivisera sin produktion av biogas, rent vatten eller välsmakande, säkra och hållbara livsmedel på ett klimatsmart sätt och möta omvärldens krav på låg kostnad, hög kvalitet och en miljömedveten produktion.

När det gäller det initiala fokusområdet “biogas” skall Bolaget tillhandahålla nyckelfärdiga förbehandlingslinjer där kapaciteten kan väljas efter behov. Systemen är förinstallerade i containers för enkel inkoppling direkt i produktionslinjen. Förbehandlingslinjen, som är baserad på den patenterade CEPT®-plattformen, effektiviserar produktionen av biogas och ökar lönsamheten genom att korta ner hålltid och öka utbyte. Detta samtidigt som tekniken öppnar för användning av nya, tidigare olönsamma, råvaror. Det är styrelsens uppfattning att en ökad lönsamhet kommer att möjliggöra en snabbare utbyggnad, vilket bedöms möjligt även utan offentligt stöd och/eller skattesubventioner. Då biogasen är en del av kretsloppet innebär en ökad produktion av biogas att fossila bränslen kan fasas ut vilket ger en omfattande reduktion av CO2-emissioner.

Vision

En förbehandling baserad på CEPT®-plattformen ska vara det självklara valet för effektivisering av biogasindustrin och Arc Aroma Pure ska vara en forskningsanknuten och välrenommerad aktör på den globala cleantech-marknaden. Detta kommer att uppnås genom att Arc Aroma Pure ska utveckla, tillverka och marknadsföra en nyckelfärdig patenterad CEPT®-förbehandlingslinje för substrat till biogasindustrin. I ett kommande steg skall andra kundsegment och applikationer utforskas.