Arc Aroma Pure är inte beroende av sina patent för att kommersialisera sina produkter men dessa kommer att stärka bolagets position. Bolaget har beviljats ett svenskt patent, SE 531 797 C2, vilket offentliggjordes 2009-08-04. Löptiden för ett svenskt patent är 20 år.

En PCT-ansökan togs fram baserat på den svenska ansökan, PCT/SE2009/000164. Arc Aroma Pure mottog 2009-06-19 patentverkets ”Office Report” vilken var helt ren. Samtliga 37 krav anses ha såväl nyhetsvärde som uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. PCT har nu övergått i nationell fas där skydd sökts på de, enligt styrelsens bedömning, viktigaste marknaderna. Dessa är länder där det finns en marknad, konkurrenter eller möjliga intressenter. Patent är i dagsläget beviljat i Sverige och Sydafrika. Nedanstående tabell beskriver Bolagets nuvarande patentsituation gällande EPC/PCT (januari 2013).

Ärendenummer Status Geografiskt område
21035994 Registrerat Sverige
21048112 Utvärderingsrapport erhållen Europa
21048113 Utvärderingsrapport erhållen USA
21048473 Ansökan inskickad Kanada
21048474 Utvärderingsrapport erhållen Kina
21048475 Utvärdering begärd Indien
21048476 Utvärdering pågår Israel
21048477 Ansökan inskickad Korea
21048478 Registrerat Ryssland
21048479 Registrerat Sydafrika

Arc Aroma Pures patent är fokuserat på generatoruppbyggnaden och synkroniseringen av densamma samt på behandlingskammaren som säkerställer en stabil miljö. Generatorn består av flera moduler som synkroniseras optiskt, dessa är byggda av enkla tillgängliga komponenter. Behandlingskammaren är utformad som en positiv pump vilket säkerställer en stabil miljö. Denna lösning är skalbar och kan anpassas efter behov. Patentet har även en metodbeskrivning samt ett antal listade applikationer och substrat.

Arc Aroma Pure har för avsikt att ansöka om ytterligare patent i det fall styrelsen bedömer att Bolagets immateriella skydd kan stärkas ytterligare. Ett skyddat varumärke (403502) för CEPT® har beviljats. Såväl patent som varumärke ägs av Arc Aroma Pure.