Arc Aroma Pure genomför produktutveckling som är starkt knuten till forskning och i ett nära samarbete med forskare inom akademin. Verksamheten har därför en karaktär som påminner mycket om ett forskningsprojekt. Utvecklingsarbetet som sker bygger på upptäckter som görs löpande.

Det finns en lång dokumenterad erfarenhet inom bolaget från forskningsnära utveckling, certifiering och produktion av avancerade produkter. Vi utnyttjar vårt uppbyggda nätverk av underleverantörer och konsulter i detta arbete. Bolaget förfogar över avancerade utvecklingshjälpmedel även sådana som ägs av närstående bolag och av bolagets grundare.

Videon nedan visar effekten på små vattendjur (prov från stadsparksdammen i Lund) när de utsätts för mycket kortvariga pulser om ca 1 kV/cm, 10 mikrosekunder. En puls räcker för att vattendjuret skall gå under. Mer om uppnådda resultat finns här.