Utöver användning inom biogasområdet har CEPT®-plattformen, enligt styrelsens bedömning, en stor potential att användas som ett energieffektivt alternativ till biologisk rening av flytande produkter. Värme används traditionellt vid rening/hygienisering av exempelvis vatten och flytande livsmedel och kallas då pastörisering. Pastörisering är ett samlingsnamn för olika tekniker där livsmedel upphettas till en viss temperatur under en viss tid. Detta utförs med syftet att avdöda skadliga bakterier och mikroorganismer. CEPT®-plattformen kan utföra detta utan upphettning, så kallad kallpastörisering.

Kallpastörisering har stora fördelar jämfört med vanlig pastörisering då den behandlade produkten inte påverkas avseende vare sig smak eller struktur. Exempelvis smakar CEPT®-behandlad juice precis som nypressad. Även proteinrika livsmedel är intressanta kandidater för CEPT®-behandling, dessa kan inte värmebehandlas då proteiner denaturerar och stelnar om de utsätts för värme. Vid rening av vatten kan CEPT®-tekniken, till skillnad från värmebaserad pastörisering, effektivt avdöda värmeresistenta mikroorganismer. Vid sidan om detta är kallpastörisering betydligt mer energieffektiv och kostnadseffektiv i jämförelse med värmebaserad pastörisering.

Då tillgången till rent vatten är ett växande problem i stora delar av världen ökar även efterfrågan av en miljövänlig och kostnadseffektiv vattenreningsmetod. Här kommer CEPT® kunna spela en avgörande roll i framtiden då den är både miljövänlig och kostnadseffektiv. Inte minst då metoden kan rena vatten utan behov att tillsätta kemikalier samtidigt som tekniken inte förbrukar stora mängder energi. Detta till skillnad mot det flesta vattenreningsalternativ som finns på marknaden idag.