Arc Aroma Pure AB (publ) är ett Cleantech bolag som utvecklar den patenterade CEPT® plattformen, CEPT®, är avsedd för biologisk rening och hygienisering av pumpbara produkter. CEPT® är riktad mot den globala marknaden. Tekniken är extremt energieffektiv och bygger på PEF, pulserande elektriska fält eller kortvariga högspänningspulser: Tekniken kan vara ett mycket energisnålt alternativ till bland annat värmebaserad pastörisering.

Vår produkt bioCEPT® används för effektivisering av biogasproduktion. Arc Aroma Pure har i samarbete med ett ledande energiföretag genomfört olika pilotförsök med positivt utfall. Dessa projekt har genomförts med stöd från Vinnova. Bolaget, som finns i ändamålsenliga lokaler på Gastelyckan i Lund, har genomfört en produktifiering med stöd av Energimyndigheten. Vi söker nu ytterligare förstärkningar för att möta marknadens behov och vidareutveckla våra olika produkter.

Formulär för spontanansökningar.

Detta är ett mailformulär för jobbansökare. Glöm inte att bifoga ditt CV.
* indicates required field

Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,docx,zip,rar,dot,html,xhtml,XHT,ODM,ODT,OTT.
Maximum file size: 100mb.